Egg By Amalie Olesen

7/1/2017 på Ingensteds i Oslo

 

A collaboration between:

// Ellen Jestad - director // Amalie Olesen - playwright // Hedda Grevle Ottesen - visuell artist // Tora Troe - scenografer // Matilda Söderling - costume designer // Sarah Brænne - actor // Anja Lauvdal - actor. synth // Heida Karine Johannesdottir Mobeck - actor. tuba // Marianna S. A. Røe - actor. voice // Christian Winther - guitar // Hans Hulbækmo - drums //

Photos: Mira Zahl

In English

07/01/2017 we invite the citizens of Oslo to an interdisciplinary performance created in collaboration between playwright Amalie Olesen, director Ellen Jerstad, contributing from the pop band Broen and a group of visual artists. Eggs will be an interactive theater experience, where waiting and listening are in focus. The show is about anticipation and the expectation of becoming somthing. The exitment rises, and falls. Silence spreads. Uncertainty prevails. Who are we, in the egg? A swan or a reptile? Maybe we never hatch. Egg is a piece about waiting for life and death, where the target audience is young people and adults. The audience will be participants in several art forms we use. The show contains dramatic text, improvised music, poetry and visual arts. We will explore the egg as an object and symbol, and the audience will move through a series of interactive activities. Egg will be a perty, a workshop, a consert and a theatrical performance.

The idea for the piece stems from the feeling that life is always about to start. The feeling that one never reaches a peak, from which one can proudly look back on what has been accomplished. Constantly wanting to be able to look back with peace of mind and say "I have lived 100% up to my potential." We explore with the expectation young people have to themselves. Expectations that can start in the early teens, but might still be there well into your thirties. Perhaps you never got rid of that feeling of waiting to become something? In Egg we examine what happens if individual expectations are revealed. Imagine if we are not going to hatch? Are we waiting for life or death? Or are we waiting out of habit? This play suit Oslo citizens with large expectations for themselves and their future. We hope the play will have a revealing and uplifting effect on the cusp of a new year.

 

PÅ NORSK

7/1/2017 inviters Osloborgere til en tverrfaglig forestilling skapt i samarbeid mellom dramatiker Amalie Olesen, regissør Ellen Jerstad, medvirkende fra pop-bandet Broen og en gruppe visuelle kunstnere. Egg vil bli en interaktiv teateropplevelse med venting og lytting i fokus. Forestillingen handler om det å vente på å bli noe: Forventningsgleden stiger. Og synker. Stilheten hersker. Uvissheten rår. Hvem er vi inne i egget? En knoppsvane eller en reptil? Kanskje klekker vi aldri. Egg er et stykke om å vente på livet og på døden, hvor målgruppen er unge og voksne. Publikum vil bli deltagere i flere av kunstformene vi anvender. Forestillingen rommer scenetekst, improvisert musikk, poesi og visuell kunst. De medvirkende utforsker egget som objekt og symbol, og publikum beveger seg gjennom en rekke interaktive aktiviteter. Egg rommer fest, kunstverksted, konsert og teaterforestilling.

Ideen til stykket springer ut fra følelsen av at livet alltid er i ferd med å starte. Fornemmelsen av at man aldri når et høydepunkt, hvorfra man stolt kan skue tilbake på det man har tilbakelagt. Det å være et menneske som hele tiden ønsker å kunne se tilbake med ro i sinnet og si jeg har levd 100% opp til potensialet mitt. Vi jobber med forventningen unge mennesker har til seg selv. Forventninger som kan begynne allerede i tenårene, men som man kanskje fremdeles kjenner på godt opp i 30-årne. Kanskje ble du aldri kvitt den følelsen, av å vente på å bli noe? I Egg undersøker vi hva som skjer om individuelle forventninger avsløres. Tenk om vi ikke skal klekkes? Venter vi da på livet eller på døden? Eller har vi begynt å venter av gammel vane? Stykket kan passe for Osloborgere med store og små forventninger til seg selv og til fremtiden. Vi ønsker at stykket skal ha en avslørende og oppløftende effekt på nyåret.

Poster by Hedda Grevle Ottesen

Poster by Hedda Grevle Ottesen